Så väljer du daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete, kan du få daglig verksamhet. Det är din socialsekreterare som ansvarar för att vägleda dig i valet av utförare och omval om du vill byta. Socialsekreteraren får dock inte rekommendera en viss utförare.

Alla utförare som är godkända av Göteborgs Stad presenterar sina verksamheter i en fastställd mall. Göteborgs Stad ansvarar för att du får tillgång till informationen i samband med beviljat beslut om daglig verksamhet. Informationen finns även tillgänglig i tjänsten Jämför service på goteborg.se.

Om du inte kan eller vill välja finns ett ickevalsalternativ som utgår från närhetsprincipen. Det innebär att den verksamhet med kortast restid och som har en lämplig inriktning utifrån dina behov utses.

Här kan du läsa mer om att välja daglig verksamhet