Bilder från Mediabyrån daglig verksamhet

Bilder från en arbetsdag.

Foto: Lo Birgersson
Gemensamt planeringsmöte.
Foto: Lo Birgersson
Arbete sker enskilt eller i grupp.
Foto: Lo Birgersson
Ibland gör vi uppdrag utanför kontoret.