Foto: Visuell kommunikation

Det här kan du få hjälp med

Till Medborgarkontoret är du välkommen med dina frågor om kommunens verksamhet och annat som handlar om samhället. Du kanske undrar hur du ska fylla i en blankett eller hur du söker förskoleplats åt ditt barn? Då är du välkommen till oss!

Exempel på vad du kan få hjälp med på Medborgarkontoret:

 • Du kan få information och vägledning om till exempel förskola, skola och äldreomsorg.
 • Du kan låna dator för att söka information själv.
 • Du kan få stöd med kommunala blanketter och ansökningar.
 • Du kan få hjälp med att lämna synpunkter, idéer eller förslag som gäller Göteborgs Stads verksamheter.
 • Du kan läsa nämndhandlingar och protokoll.
 • Du kan få information om aktiviteter i stadsdelen.
 • Du kan få hjälp med att kontakta politiker eller tjänstemän.
 • Du kan få information om hur du når andra myndigheter.
 • Du kan få hjälp med att registrera dig på Boplats och få information om hur du kan söka lägenheter på Boplats sida.
 • Du kan få stöd i att söka Göteborg stads egna stiftelser/fonder.

Exempel på vad du INTE kan få hjälp med på Medborgarkontoret:

 • Du kan inte få hjälp med att skriva CV och personligt brev
 • Du kan inte få hjälp med att registrera dig på Arbetsförmedlingen och söka jobb.
 • Du kan inte få hjälp med att blanketter som är från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
 • Du kan inte få hjälp med att skriva överklagan, exempel överklagan till Migrationsverket.
 • Du kan inte få hjälp med att beställa biljetter, varor, bredband/tv kanaler eller abonnemang.
 • Du kan inte få hjälp med att skriva ut dokument som ska till socialtjänsten. Sådana dokument kan exempelvis vara kontoutdrag och kontoöversikt.
 • Du kan inte få hjälp med att vidimera dokument.