Från vänster: Amino, Gladys, Bedia, Saman, Abdulahi och Layla

Biskopsgårdens invånarguider

Biskopsgårdens invånarguider informerar om Göteborgs Stads verksamheter, svarar på dina frågor och finns där för dig som bara vill prata en stund. Du kan också få information om hur du kan engagera dig som invånare i Göteborg.

Om Biskopsgårdens invånarguider

Vi är personer med olika språkkunskaper, kön och ålder. Alla bor och arbetar i Biskopsgården. Vi pratar svenska, engelska, somaliska, arabiska, kurdiska, spanska och turkiska. När vi är ute och arbetar har vi mörkblå jacka på oss och en knapp där det står invånarguide. Vi syns!

Om projektet

Biskopsgårdens invånarguider är ett folkhälsoprojekt som syftar till att arbeta demokratistärkande. Genom lokala invånarguider vill Västra Hisingens stadsdelsförvaltning skapa bättre dialog och informationsutbyte mellan kommunens verksamheter och invånarna i Biskopsgården. Målet med projektet är att:

· Öka kunskap om demokrati, delaktighet och inflytande hos invånare.

· Öka, utveckla och komplettera kommunikationskanaler mellan stadsdelens verksamheter och invånarna i Biskopsgården.


Vill du veta mer?

Namn: Aldina - projektledare
E-post: aldina.mehmedovic@vastrahisingen.goteborg.se

Namn: Ann – projektägare
E-post: ann.eriksson@vastrahisingen.goteborg.se