Från vänster: Amino, Gladys, Bedia, Saman, Abdulahi och Layla

Biskopsgårdens invånarguider

Biskopsgårdens invånarguider informerar om Göteborgs Stads verksamheter, svarar på dina frågor och finns där för dig som bara vill prata en stund. Du kan också få information om hur du kan engagera dig som invånare i Göteborg.

Om Biskopsgårdens invånarguider

Vi är personer med olika språkkunskaper, kön och åldrar. Alla bor och arbetar i Biskopsgården. Vi pratar svenska, engelska, somaliska, arabiska, kurdiska, spanska och turkiska. När vi är ute och arbetar har vi mörkblå jacka på oss och en knapp där det står invånarguide. Vi arbetar ute i området och rör oss bland annat runt Länsmanstorget, Vårväderstorget, Friskväderstorget och i Jättesten.  Vi syns!


Om projektet

Biskopsgårdens invånarguider är ett demokratiprojekt som finansieras av Socialförvaltningen Hisingen. Genom lokala invånarguider kan Göteborgs Stads verksamheter i Biskopsgården skapa en bättre dialog och informationsutbyte med invånarna i området. Projektet pågår under 2021. Målen med projektet är att:

· Öka kunskap om demokrati, delaktighet och inflytande hos invånare i Biskopsgården.

· Öka, utveckla och komplettera kommunikationskanaler mellan stadens verksamheter i området och invånarna i Biskopsgården. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna via e-post: invanarguider@socialhisingen.goteborg.se