Fotograf: Lo Birgersson

Om medborgarkontoret

Göteborgs Stads fem medborgarkontor ger service och hjälp med vardagsfrågor. Det kan handla om att navigera bland kommunens verksamheter eller att hitta rätt hos andra myndigheter.

Här finns medborgarkontoren

 Medborgarkontoren har ett tredelat uppdrag: Samhällsvägledning, Mötesplats samt Rådgivning och expertstöd.

Samhällsvägledning: Medborgarkontoren ska ge service och samhällsinformation, främst om Göteborgs Stads verksamheter, genom det personliga mötet. Göteborgarna ska kunna vända sig till medborgarkontoren för att få svar på sina frågor och få kontakt med kommunen.

Mötesplats: Medborgarkontoren skapar aktiviteter kopplat till demokratisk delaktighet och inflytande. I mötesplatsuppdraget ingår också att delta i andra lokal sammanhang och bidrar med sin lokalkännedom till stadens demokratiarbete. Medborgarkontoren är även en del av stadens infrastruktur för att stärka den lokala demokratin.

Rådgivning och expertstöd: Medborgarkontoren erbjuder rådgivning och expertstöd utifrån lokala behov i samarbete med Göteborgs Stads verksamheter, andra myndigheter, civilsamhälle och lokala aktörer.