Om medborgarkontoret

På medborgarkontoren kan du få svar på frågor om kommunens verksamheter, personlig service och hjälp i kontakten med andra myndigheter.

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Vi svarar på frågor som rör Göteborgs Stads olika instanser och vägleder besökare till rätt sådan.
  • Vi hjälper besökare att söka förskole- och grundskoleplats till sina barn, både online och på papper. De kan även lämna in papper till förskolan hos oss då vi skickar det via internpost.
  • Vi hjälper besökare att fylla i blanketter från Migrationsverket.
  • Vi hjälper besökare med att förklara beslut som de har fått från till exempel Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller Sveriges Domstolar.
  • Hos oss kan man hämta blanketter för olika fonder (de som är aktuella och de som vi har skrivit ut).
  • Vi hjälper även till med scan, kopiering och utskrift.

Om du vill kontakta politiker och tjänstemän kan vi hjälpa dig. På medborgarkontoren kan du också få stadsdelsnämndens mötesprotokoll.

Det här kan vi inte hjälpa dig med:

  • Vi utför inga bankärenden på grund av att detta strider mot GDPR-lagen. Vi gör alltså inga kontoutdrag, betalar inte räkningar eller annat som har med pengar att göra.
  • Vi skriver inga överklaganden då det finns en risk att man förväxlas med ett ombud.
  • Vi ringer inte till t.ex. Com Hem, Telia eller försäkringsbolag för att påbörja, förhandla eller avsluta avtal. Besökarna får själva ringa men kan få stöd när det kommer till språket om de behöver.
  • Vi hjälper inte till med ärenden som rör Socialtjänsten. Vi hänvisar istället besökare till Socialkontoret på Hjällbo Lillgata 1.

Hjälp med särskilda frågor

Här kan du också få specialisthjälp från bland annat boenderådgivningen och socialtjänsten. Se Det händer hos oss för aktuellt utbud.