Viktiga datum

Här kan du läsa tidplanen för genomförandet av medborgarbudget i Östra Göteborg.

10 september
Inlämning av förslag via e-post och förslagslådor på biblioteken avslutas

15 september
Öppet möte på Kortedala Forum för att diskutera inkomna förslag samt lämna egna förslag

Oktober-november
Förvaltningen granskar inkomna förslag

8 december
En jury sammanträder och röstar fram det vinnande förslaget/förslagen

11 december
Det vinnande förslaget/förslagen offentliggörs

Under 2019
Förslaget/förslagen genomförs