Samtliga inkomna förslag

Här kan du läsa samtliga 62 förslag som kommit in till förvaltningen. Förslagen har skickats med e-post, lämnats i förslagslådor på biblioteken och lämnats på ett möte i september. Under varje förslag kan du läsa om förslaget gått vidare eller inte samt en motivering.

Gårdsdagar/kvartersdagar

Förslaget ingår i Möte mellan grannar, som gått vidare till omröstning.

Grannhäng

Förslaget ingår i Möte mellan grannar, som gått vidare till omröstning.

Tre-rättersmiddagar med grannarna

Förslaget ingår i Möte mellan grannar, som gått vidare till omröstning.

Kulturfest som kombineras med gårdsdag/kvartersdag

Förslaget har inte gått vidare, på grund av att det är en aktivitet som arrangeras i liknande former. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Grillar på gårdarna

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det inte är möjligt för stadsdelsförvaltningen att genomföra på egen hand. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Matmarknad med mat från världens hörn på Kortedala torg

Förslaget ingår i Global och urban picknick på Kortedala Torg, som gått vidare till omröstning. Förslaget av ett av de tre som vann.

Infodag i Alelyckans kretsloppspark med gratis fika

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som redan förekommer. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Bokningsbara lokaler med utrustning för matlagning och dans

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras och avslutas under 2019. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Lokal med ljusterapi, mat/café, utställningar musik med flera aktiviteter

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras och avslutas under 2019. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Mat- och kulturmöten

Förslaget ingår i Global och urban picknick på Kortedala Torg som gått vidare till omröstning.

Kör eller orkester med musik från hela världen

Förslaget ingår i Sång och musik från hela världen, som gått vidare till omröstning.

Dansgrupp för att lära ut och lära sig dans från hela världen

Förslaget ingår i Dansa tillsammans, som gått vidare till omröstning.

Ordna danser på Kortedala Forum, i form av bugg och foxtrot

Förslaget ingår i Dansa tillsammans, som gått vidare till omröstning.

Musikverkstad/musikträff

Förslaget ingår i Sång och musik från hela världen, som gått vidare till omröstning.

Poesifestivalen ”Rymden” för att synliggöra unga talanger

Förslaget ingår i Poesifestivalen Rymden, som gått vidare till omröstning.

”Minikultur-kalas” alternativt en ”föreningsrunda”

Förslaget ingår i Global och urban picknick på Kortedala Torg och Öppen förening, som gått vidare till omröstning. Båda förslagen vann,

”Mosaik-projekt”- skapa mosaik tillsammans

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som kommer att arrangeras i stadsdelen med ett liknande upplägg. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Laga kläder tillsammans

Förslaget har inte gått vidare, på grund av att det är en aktivitet som redan finns i liknande former inom Fixotekets verksamhet. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Bilda samtalsgrupper för att tala om politik och religion

Förslaget ingår i Samtalsgrupper på olika teman, som gått vidare till omröstning.

Bilda samtalsgrupper för att tala om upplevelser och olika kulturer

Förslaget ingår i Samtalsgrupper på olika teman, som gått vidare till omröstning.

Bilda samtalsgrupper för att tala om ungdomar, barn och kvinnofrågor

Förslaget ingår i Samtalsgrupper på olika teman, som gått vidare till omröstning.

Skapa skogspromenadgrupper

Förslaget ingår i Skogspromenadgrupper-för bättre hälsa och gemenskap, som gått vidare till omröstning. Förslaget av ett av de tre som vann.

Spela fotboll och basketboll tillsammans

Förslaget har inte gått vidare, på grund av att det är en aktivitet som redan arrangeras. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Öppna gym/hälsocentral med möjlighet för kvinnor att träna och få kostråd

Förslaget har inte gått vidare, på grund av att det är en aktivitet som redan finns, bland annat genom förvaltningens hälsoguider och på Hälsoteket. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Bygga en utomhusscen i Bergsjön

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras av stadsdelsförvaltningen och avslutas under 2019 samt att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och lämnas till berörd förvaltning.

Bygg en hinderbana i stadsdelen för alla åldrar

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras av stadsdelsförvaltningen och avslutas under 2019 samt att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och lämnas till berörd förvaltning.

Skapa en jogging/promenadslinga på befintliga gång- och cykelbanor i Bergsjön och starta upp jogging/promenadgrupper

Ena delen av förslaget (starta upp jogging/promenadgrupper) har gått vidare och ingår i förslaget Skogspromenadgrupper-för bättre hälsa och gemenskap. Andra halvan (skapa en jogging/promenadslinga på befintliga gång- och cykelbanor i Bergsjön) har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras av stadsdelsförvaltningen. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och lämnas till berörd förvaltning.

Snygga upp Citytorget, gärna med trevliga sittplatser

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras av stadsdelsförvaltningen och avslutas under 2019 samt att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och lämnas till berörd förvaltning.

Ordna trevligt inramade sittplatser i Adventsparken

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras av stadsdelsförvaltningen och avslutas under 2019 samt att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och lämnas till berörd förvaltning.

Lyktan- ett informationscenter och mötesplats

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras av stadsdelsförvaltningen och avslutas under 2019 samt att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och lämnas till berörd förvaltning.

Container som fungerar som café och mötesplats

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Anlägg en gågata, exempelvis från Januarigatan till det Gamlestadens resecentrum

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras av stadsdelsförvaltningen och inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och lämnas till berörd förvaltning.

Starta en bemannad parklek i Adventsparken

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras av stadsdelsförvaltningen och avslutas under 2019 samt att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och lämnas till berörd förvaltning.

Bättre lekmöjligheter på Komet-lekplatsen

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte är i linje med temat Möten mellan människor. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och lämnas till berörd förvaltning.

Köp 400 000 leksaker

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte är i linje med temat Möten mellan människor. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Öppna aktiviteter för alla barn

Förslaget har inte gått vidare, på grund av att det är en aktivitet som redan finns inom förvaltningens verksamheter. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Skapa ett ”Lekotek”

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras och avslutas under 2019. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Utby kulturförening har en egen lokal i Utby och planer på att bredda sin verksamhet

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det uppfattas som en ansökan om bidrag till föreningen mer än ett förslag till nya sätt att mötas. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Bergsjöns kulturhusförening har en egen lokal och tankar om hur den kan användas

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det uppfattas som en ansökan om bidrag till föreningen mer än ett förslag till nya sätt att mötas. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Den lokala hyresgästföreningen Vitsippan önskar bidrag till en möteslokal

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det uppfattas som en ansökan om bidrag till föreningen mer än ett förslag till nya sätt att mötas. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Ny mötesplats på Dagjämningsgatan/Runstavsgatan, som vill växa och vara öppen för alla

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det uppfattas som en ansökan om bidrag till föreningen mer än ett förslag till nya sätt att mötas. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

”Mötesplatsen”, en fritidsgård i Utby, som vill utöka verksamheten

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det uppfattas som en ansökan om bidrag till föreningen mer än ett förslag till nya sätt att mötas. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Spela på trummor tillsammans (Djemberrecykling)

Förslaget har inte gått vidare, på grund av att det är en aktivitet som redan finns i likande form. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Skapa forum för kvinnor och män som vill dela sina berättelser med varandra

Förslaget ingår i Samtalsgrupper på olika teman, som gått vidare till omröstning.

Mentorsprogram för stadsdelens unga som får lära sig hur det är att vara designer, erbjuda arbetsplatser för studenter som skriver uppsatser ordna studiecirklar för boende om hur man söker resurser för egna projekt samt läxläsning och föreläsningar, ordna workshops i skapande verksamhet för kvinnor (Paviljongen)

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras och avslutas under 2019 samt att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och lämnas till berörd förvaltning.

Kurs som består av fem olika träffar, där människor med olika bakgrund delar med sig av sina erfarenheter och lär av varandra (LärOlika)

Förslaget har inte gått vidare på grund av att inte är möjligt för stadsdelsförvaltningen att genomföra på egen hand. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Sim- och cykelkurser för kvinnor (Föreningen Integration og likaställning)

Förslaget har inte gått vidare, på grund av att det är en aktivitet som redan finns i likande form. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Stötta utbyte mellan föreningar

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte är i linje med temat Möten mellan människor. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Underlätta för föreningar att starta

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte är i linje med temat Möten mellan människor. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Bilda mammagrupper

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte är i linje med temat Möten mellan människor. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Ordna anställningar för unga

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte är i linje med temat Möten mellan människor. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Skapa en digital portal för ”match-making”

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en något som redan förekommer i liknande former. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Ge tillbaka pengarna till biblioteket

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras och avslutas under 2019 samt att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden..

Skär inte ner på biblioteken i Östra Göteborg och minska inte Kortedala biblioteket

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras och avslutas under 2019 samt att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Stäng inte Kortedala bibliotek

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras och avslutas under 2019 samt att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Återställ Kortedala biblioteket

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras och avslutas under 2019 samt att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Stäng, flytta eller minska inte på Kortedala bibliotek

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte kan genomföras och avslutas under 2019 samt att det inte ryms inom budget. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Bättre rutiner vid utlån av datorer på Kortedala bibliotek

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte är i linje med temat Möten mellan människor. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och skickas till Kortedala bibliotek.

Bättre skyltning i entrén till Kortedala bibliotek

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det är en aktivitet som inte är i linje med temat Möten mellan människor. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och skickas till Kortedala bibliotek.

Åtgärda handukstork som startar direkt på toaletten på Kortedala bibliotek

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det inte är en aktivitet som inte är i linje med temat Möten mellan människor. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och skickas till Kortedala bibliotek.

Fler arabiska tidningar på Kortedala bibliotek

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det inte är en aktivitet som inte är i linje med temat Möten mellan människor. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och skickas till Kortedala bibliotek.

Bättre tillgång till vatten på biblioteket när det är varmt

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det inte är en aktivitet som inte är i linje med temat Möten mellan människor. Förslaget kommer tas om hand på annat sätt; det registreras som en synpunkt och skickas till Kortedala bibliotek.

Ge kritiskt tänkande och kritiska åsikter en chans!

Förslaget har inte gått vidare på grund av att det uppfattas som en åsikt och inte som ett förslag.