Tema och regler

Temat för alla förslag är att de ska vara någonting som gör att människor kan mötas. Det finns också ett antal regler för medborgarbudget i Östra Göteborg.

Tema- möte mellan människor

Alla förslag ska också i linje med temat Möten mellan människor. Tanken är att när människor möts händer det någonting. Ett möte kan ge mycket och oftast är det möten mellan människor som annars inte träffas som ger mest. Därför vill vi ha dina idéer eller förslag till hur vi kan mötas på nya sätt. Det kan till exempel handla om aktiviteter som får personer från olika generationer eller med olika intressen och kulturell bakgrund att mötas. Det kan också handla om möten mellan invånare som bor i olika områden i stadsdelen.

Regler för medborgarbudget i Östra Göteborg

Förslaget ska:

  • kunna kopplas till temat Möte mellan människor.
  • rikta sig till stadsdelens invånare.
  • vara möjligt för stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg att genomföra.
  • genomföras under 2019.
  • rymmas inom budget.