Arbetssätt

Människan bakom uniformen, MBU, är en verksamhet som vill skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken. Efter ungdomsoroligheter i Göteborg hösten 2009 ställde sig många en rad frågor - Vad är det som händer? Varför blir det så här i vår närmiljö?

Framgångsrik samverkan

Första omgången av Människan bakom uniformen genomfördes våren 2010 och fick stor uppskattning bland både medverkande verksamheter och deltagande ungdomar. Programmet har utvecklats efterhand. Mycket av utvecklingen har engagerade ungdomar stått för.

De organisationer som samverkar inom ramen för Människan bakom uniformen är:

Polisen
Räddningstjänsten
Ambulanssjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Securitas AB 
Göteborgs Spårvägar
Göteborg Stad

Möten för att överbrygga fördomar

Det viktigt att kunna mötas med ömsesidig respekt och att det finns gott om tid.
Grundkoncepten är att:

  • Låta frivilliga och intresserade ungdomar mellan 15 och 20 år få ta del av ett antal praktiska arbetsmoment under ledning av och tillsammans med personalen i de olika verksamheterna.
  • Träffas på de olika arbetsplatserna en gång i veckan på kvällstid under en period av tio veckor.
  • Skapa trygghet i gruppen genom samarbets- och värderingsövningar och interaktiva metoder.

Vill du starta upp MBU?

Om din kommun eller verksamhet vill starta upp MBU så måste du först kontakta processledaren för MBU i Östra Göteborg.  

Skrivet om MBU

2014 gjorde kriminologstudenten Rickard Silva två uppsatser om MBU. Ta del av dem nedan.