Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan ligger vackert belägen på toppen av Mariebergsgatan. Vår förskola har fem avdelningar med inspirerande lärandemiljöer.

På avdelningarna Ior och Ruh går barn i åldrarna 1-3 år, på avdelningarna Tiger, Kanin och Nalle Puh går barn mellan 3 och 5 år. Personalen är utbildade förskollärare och barnskötare.

Förskolan har en vacker ateljé där fantasin får flöda och barnen får möjlighet att utforska skapande tekniker och olika material. Alla avdelningar har tillgång till ett gemensamt rytmikrum som används till både rytmik, rörelser och andra gruppaktiviteter.

Vi har också en övre och en nedre gård som inbjuder till nya upptäckter och utmaningar för barnen.

Vi vill att vistelsen på förskolan ska forma barnen till nyfikna, hänsynsfulla och självständiga. Vi skapar lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen/önskemål.

Barnen får möjlighet till inflytande genom att vi uppmuntrar dem att ge uttryck till sina tankar och funderingar kring olika aktiviteter och i leken. På förskolan får barnen upptäcka skapande verksamhet, sagans värld, rytmik och rörelse. I den varierande utemiljön får barnen en möjlighet att samspela med varandra.