Arbetssätt


På förskolan utgår pedagogerna ifrån att varje barn är unikt och kompetent. Den pedagogiska verksamheten och miljön utformas efter barnens intressen, lärprocesser och behov.

Förskolan erbjuder en levande verksamhet som är inspirerande, spännande och utvecklande för barn, föräldrar och pedagoger. Förskolan har ett professionellt och positivt klimat samt ser möjligheter istället för hinder.

Språket i fokus

Språkutveckling är ett prioriterat lärandemål i Förskoleområde Gamlestaden. Det språkliga lärandet genomsyrar den dagliga verksamheten. Vi arbetar med drama, berättande och skapande verksamhet för att utveckla barnens språk.

Vi arbetar för en bättre miljö

Förskolan är miljödiplomerad och all personal har gått Göteborgs stads miljöutbildning. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete och med miljöbildning med barnen.