Vår förskola


Barnen är indelade i fyra grupper. Avdelning Pippi och Herr Nilsson är för de yngre barnen och Prussiluskan och Lilla Gubben är för de äldre.

Inskolning

Inskolning sker genom gruppinskolning vid de tillfällen det skolas in många barn samtidigt t ex vid terminsstart eller som enskild inskolning om det är ett barn som skolas in. . Inskolningen beräknas ta två veckor.

Förskolans inomhusmiljö

Förskolans byggnad består av en äldre och en nyare del. De yngre barnen vistas i den nyare delen som har delvis gemensamma utrymmen. De äldre barnen har två separata avdelningar i den äldre delen av byggnaden. Inomhusmiljön möjliggör många typer av aktiviteter som skapande verksamhet, konstruktion, rollek med mera.

Förskolans utomhusmiljö

Förskolegården sträcker sig längs med hela förskolebyggnaden och det finns möjlighet att avgränsa gården till två mindre gårdar. Föräldrar har tillgång till barnvagnsförråd på gården. På gården finns bland annat en klätterställning, gungor, sandlådor, uteateljé och cyklar.

En dag på förskolan

06:15 Förskolan öppnar
08.00 Frukost
09:00 Gruppaktiviteter inomhus och utomhus
11:00-12:00 Lunch
14:30 Mellanmål
18:00 Förskolan stänger