Arbetssätt och metoder

Manage your health arbetar med metoder som bygger på deltagarens egen motivation till att komma i arbete, utbildning eller sysselsättning.

SIP och IPS

Projektet använder sig av SIP (Samordnad Individuell Planering) som möjliggör ett fördjupat samarbete mellan socialtjänsten och sjukvården, samt IPS (Individual Placement Support) en metod för att hjälpa personer att komma närmre arbetsmarknaden eller studier.

Läs mer om SIP och IPS (extern länk till SKL, Sveriges kommuner och landsting)

Handlingsplan

Deltagaren börjar med att ta fram en individuell handlingsplan, tillsammans med sin arbetsspecialist. Målet är att deltagaren ska komma i arbete. Det kan handla om studier eller arbete på hel- eller deltid.

Deltagarna erbjuds även föreläsningar, samtal och träffar med andra som är i liknande situationer. Arbetsspecialisten är ett stöd under och efter tiden i Manage your health. Tiden personerna deltar är individuellt utifrån dennes behov.

Projektteamet består av arbetsspecialister och hälsocoach.