Om Manage your health

Manage your health stöttar personer som på grund av psykisk eller fysisk ohälsa står långt från arbetsmarknaden. De erbjuds ett långsiktigt individuellt stöd för att komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet arbetar med metoder som bygger på deltagarens egna motivation.

Under projektets gång arbetar vi fram metoder och arbetssätt för hur socialsekreterare, vården och andra samverkanspartners på ett strukturerat och framgångsrikt sätt kan arbeta för att målgruppen ska komma i arbete.

Arbetssätt

Alla deltagare får en personlig kontaktperson (arbetsspecialist) kopplat till sig. De arbetar tillsammans för att deltagaren ska få möjlighet att må bättre och få hjälp till sysselsättning utifrån sin förmåga. Det kan handla om studier eller arbete på hel- eller deltid.

Kontaktpersonen är stöd under och efter deltagandet i Manage your health. Alla personer deltar den tid som behövs utifrån dennes individuella behov.

Läs mer om de metoder och arbetssätt vi använder oss av.

Här finns vi

Vi finns i lokaler i Högsbo. Under kontakt hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar här.

Följ oss gärna på vår Facebooksida Manage your health

Partners

Manage your health finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet sker i samarbete mellan stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo, Majorna-Linné och Västra Göteborg. Andra samverkanspartners Samordningsförbundet Göteborg Centrum, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektet pågår 1 februari 2017 – 31 januari 2021

Läs mer om våra medfinansiärer