För arbetsgivare

Syftet med Manage your health är att stötta personer som på grund av psykisk eller fysisk ohälsa står långt från arbetsmarknaden. De ska erbjudas ett långsiktigt individuellt stöd för att komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden.

För dig som arbetsgivare

Är du intresserad av att ta emot personer för arbete eller praktik? Vi söker olika arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor. Tillsammans gör vi en individuell planering utifrån deltagarens erfarenheter och arbetsgivarens behov och möjligheter.

Du har chansen att hitta bra medarbetare samtidigt som deltagarna blir delaktiga i arbetslivet och kan försörja sig själv. Vi arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen och kan vara ett stöd i kontakten med dem.

Arbetssätt

Alla deltagare har en kontaktperson (arbetsspecialist) kopplat till sig. De arbetar tillsammans för att deltagaren ska få möjlighet att må bättre och få hjälp till sysselsättning utifrån sin förmåga och vilja. Det kan handla om studier eller arbete på hel- eller deltid.

Arbetsspecialisten är ett stöd under och efter deltagandet i Manage your health. Alla personer deltar efter individuella behov.

Kontinuerlig uppföljning

Alla arbetsgivare erbjuds stöd och vägledning kring deltagarnas eventuella behov och i kontakt med myndigheter. Arbetsspecialisten finns tillgänglig som ett stöd till både arbetsgivaren och deltagaren.

Kontakt

Är du intresserad eller vill höra mer, kontakta någon av våra arbetsspecialister.