Jag har fått hjälp med det jag behövde.

- Jag viste inte vad jag ville göra och det kändes hopplöst att få ett arbete. Min arbetsspecialist hjälpte mig att lista tidigare arbeten och se vad som var bra och mindre bra med dem. Det hjälpte mig att förstå vad jag vill och kan och gav mig en tro på framtiden. /Erik född på 90-talet.

Vad bidrog projektet med som gjorde skillnad

  • Erik fick stöd i att bearbeta sina hinder och hjälp med att se möjligheter.
  • Han fick den tid som behövdes för att sedan gå vidare och ta del av arbetsförmedlingens stöd.
  • Idag arbetstränar Erik via arbetsförmedlingen.

Erik var inskriven i projektet i fem månader.