Känner att jag äntligen inte är en belastning längre

Under flera år arbetade jag som frisör vilket gjorde att jag fick problem med ryggen och blev sjukskriven under några år. Tillslut blev jag utförsäkrad från försäkringskassan och beroende av försörjningsstöd. Jag ville fortsätta jobba som frisör, men det gick inte på grund av min värk. /Amir född på 50-talet

Amir hade en stark önskan om att fortsätta arbeta som frisör men kunde inte arbeta heltid på grund av sin värk. Efter flera år som sjukskriven behövde han stöd att återfå självkänslan och tron på en framtid som frisör.

Vad bidrog projektet med som gjorde skillnad

Arbetsspecialisten gick helt på Amirs önskemål om att fortsätta arbeta som frisör. Han hade en vilja och motivation att återgå till att arbeta som frisör och arbetsspecialisten bidrog mycket med praktisk hjälp, exempelvis med blanketter och att ta reda på vad som krävdes för lönebidrag. En liten insats som fick stor betydelse var att arbetsspecialisten åkte och hämta den stol som Amir fått för att underlätta sitt arbete. Själv hade han inte den möjligheten och det gjorde att han faktiskt kom ut i arbete.

  • Idag har Amir fast jobb.
  • Han var inskriven i projektet i sex månader.

Amir har fortsatt möjlighet att höra av sig till arbetsspecialisten tills projektet är slut för frågor och funderingar.