Talböcker

Har du eller någon anhörig svårt att läsa tryckt text? Talböcker är inlästa böcker som du kan lyssna på. Du kan lyssna på böcker via din telefon, platta eller dator. Kontakta biblioteket för att få ett konto till Legimus.

Vill du veta mera?


Kontakta oss på biblioteket.

Telefon: 031-365 95 51.

E-post: majorna.bibliotek@kultur.goteborg.se

Här kan du läsa om talböcker: Talböcker