Så här lånar du

Här hittar du information om hur du kan använda ditt bibliotekskort, hur du lånar, reserverar och vad som gäller om du lämnar tillbaka för sent.

Låneregler

Med ditt bibliotekskort får du låna böcker gratis på biblioteken i Göteborg. Du kan låna och lämna på alla Göteborgs bibliotek med samma bibliotekskort.

Ditt bibliotekskort

Ditt bibliotekskort är personligt. Var rädd om det och låt inte andra låna med det.

Hör av dig till biblioteket om du tappat ditt kort. Då spärrar vi det så att ingen annan kan låna med det. Det är viktigt att du gör det eftersom du har ansvar för allt som lånas på kortet. Du kan också spärra bibliotekskortet på telefon 031-368 34 34. Det är en telefonsvarare som alltid är på.

Du får betala för ett nytt kort om du tappar det. Om giltighets­tiden för ditt bibliotekskort har gått ut räcker det att du kontaktar biblioteket så hjälper vi dig att förnya ditt kort.

Om du är målsman för barn med lånekort har du ansvar för deras lån.

För att låna talböcker på biblioteket så behöver du ett talbokslånekort. Det får du på biblioteket. Du behöver inte ha med dig något intyg.

För skolor, förskolor och andra institutioner finns institutionskort med särskilda låneregler. För mer information om det, kontakta ditt bibliotek.

Lån utan bibliotekskort

Om du inte har ditt bibliotekskort med dig kan du låna ändå om du visar din legitimation. Det kostar inget.

Så fungerar det att låna

Lånetiden är normalt tre veckor. Filmer, tidningar och vissa nya böcker har en kortare lånetid. Du får ett kvitto där det står när du ska lämna tillbaka dina lån. Du måste betala för böckerna om de går sönder eller kommer bort.

Du är ansvarig för böcker du har lånat tills du har lämnat tillbaka dem. Du kan lämna tillbaka dina lån på alla bibliotek i Göteborg.

Du får låna om två gånger

Du får låna om boken, cd-skivan eller filmen två gånger om ingen annan har beställt den.

Reservationer

I bibliotekskatalogen kan du söka efter böcker och annat som finns på biblioteket. Du kan reservera boken om den inte finns inne på det bibliotek du vill låna på. Då får du ett meddelande när boken har kommit till ditt bibliotek.

Du kan få meddelande om att du har lån att hämta som e-post, sms eller brev. För att du ska få ett snabbt meddelande via e-post eller sms registrerar du e-postadress och mobiltelefonnummer på ditt bibliotekskonto.

Du kan ha upp till 15 reservationer samtidigt. Om du ångrar dig kan du ta bort din reservation själv i katalogen eller i appen "Biblioteket".

Frysa reservationer

Du kan "frysa" dina reservationer när du inte är hemma, om du till exempel reser bort och inte kan hämta din reservation under en period. Det innebär att du inte förlorar din plats i kön, men du måste ”tina upp” din reservation för att aktivera den och få tillbaka din köplats igen.

Så här gör du för att "frysa" dina reservationer:

  1. Logga in på ditt bibliotekskonto och välj ”Reservationer”.
  2. Kryssa i rutan ”Frys” till höger om titeln du vill frysa, klicka sedan på ”Uppdatera lista”.
  3. Du får då frågan: ”Följande reservationer kommer att tas bort eller uppdateras. Vill du fortsätta?” Klicka ”Ja”.

När du inte längre vill att dina reservationer ska vara frysta tar du bort krysset från rutan ”Frys” och bekräftar sedan på samma sätt som ovan.

Låna en dator på biblioteket

På biblioteket kan du låna en dator. Då behöver du bibliotekskort och pinkod.

Du får inte söka efter eller publicera pornografiskt, rasistiskt eller olagligt material. Var rädd om datorn och berätta för personalen om något inte fungerar.

Om du lämnar tillbaka för sent

Lämnar du inte tillbaka lånen i tid får du betala en avgift. Om du ändå inte lämnar tillbaka böckerna skickar vi en räkning. På sidan Förseningsavgifter kan du läsa mer om vad som händer om du lämnar tillbaka för sent och bibliotekens förseningsavgifter.

Få påminnelse om lån

Få en påminnelse två dagar innan dina lån löper ut genom att registrera e-postadress och mobiltelefonnummer för sms.

Om du byter adress

Om du flyttar måste du meddela oss din nya adress. Det gör du på ditt bibliotekskonto.

Det står i datorn vad du lånat

Det står i våra datorer vilka böcker du har lånat, men det är hemligt. Ingen som inte arbetar på biblioteket kan ta reda på vad du lånar. Så fort du lämnar tillbaka böckerna raderas informationen.

Låneregler på lättläst svenska

Låneregler på svenska - lättläst

Låneregler på svenska (för utskrift)

Låneregler på andra språk

Låneregler på amhariska

Låneregler på arabiska

Låneregler på bosniska

Låneregler på bulgariska

Låneregler på dari

Låneregler på engelska

Låneregler på franska

Låneregler på finska

Låneregler på japanska

Låneregler på jiddisch

Låneregler på kinesiska

Låneregler på kroatiska

Låneregler på kurmanji

Låneregler på meänkieli

Låneregler på nordsamiska

Låneregler på persiska

Låneregler på romani

Låneregler på rumänska

Låneregler på ryska

Låneregler på serbiska

Låneregler på somaliska

Låneregler på sorani

Låneregler på spanska

Låneregler på thai

Låneregler på tigrinja

Låneregler på turkiska

Låneregler på ungerska

Låneregler på urdu

Låneregler på vietnamesiska