Lokaler och utrustning

Biblioteket ligger i markplan och har inga trappor. Det finns sittplatser med och utan bord, men inte något studierum. Biblioteket har två toaletter, varav en har skötbord och är handikappanpassad.

Internetdatorer/ordbehandlingsdatorer

Det finns åtta datorer med Internet och ordbehandling. För att minska risken för smittspridning av Covid-19 har vi tillfälligt begränsat användningen till 45 minuter per dag och användare.

För att använda en dator behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod. Om du inte har något bibliotekskort eller PIN-kod kan du skaffa det på biblioteket. Allt du behöver är att ta med dig en giltig legitimation.

Datorerna bokar du här eller direkt på plats på biblioteket med ditt bibliotekskort eller personnummer samt din PIN-kod.

Utskrifter

Du kan skriva ut två till tre sidor gratis varje dag när det gäller svart-vitt, därefter kostar det 2 kr per sida för svart-vitt och 5 kr per sida för färg.

Databasdator

Det finns en dator som du kan använda om du vill söka i bibliotekets databaser. Här kan du till exempel släktforska.

Trådlöst nätverk

Om du har med dig en egen dator eller telefon kan du surfa med hjälp av bibliotekets trådlösa nätverk. Läs mer om hur det trådlösa nätverket fungerar

Kopiator

Tre svartvita kopior gratis varje dag.

Därefter gäller följande avgifter för kopiering:

  • A4 svartvitt 2 kr per sida
  • A4 färg 5 kr per sida
  • A3 svartvitt 4 kr per sida
  • A3 färg 10 kr per sida

Scanner

Du kan scanna dokument gratis till en mejladress.