Datorer

Vill du använda en dator så kan du göra det på biblioteket. Allt du behöver är ett giltigt bibliotekskort och en PIN-kod. Om du inte har något bibliotekskort eller PIN-kod kan du skaffa det på biblioteket. Du behöver ta med din legitimation.

Internetdatorer/Ordbehandlingsdatorer

Det finns åtta datorer med Internet och ordbehandling. För att minska risken för smittspridning av Covid-19 har vi tillfälligt begränsat användningen till 45 minuter per dag och användare.

Du kan skriva ut två till tre sidor gratis varje dag när det gäller svart/vitt, därefter kostar det 2 kr/sida för svartvitt och 5 kr/sida färg.

Datorerna bokar du här eller direkt med ditt bibliotekskort eller personnummer och din PIN-kod när du besöker biblioteket.