Arbetsuppgifter och aktiviteter

Verksamheten erbjuder både enskilda aktiviteter och aktiviteter som genomförs i gruppform.

Hos oss kan du delta i:

  • Montering
  • Tillverka kort
  • Skapande
  • Matchningsarbete
  • Musik
  • Spinning
  • Kök
  • Trädgård
  • Verkstad
  • Promenad