Grundsärskoleklasser

Grundsärskolan finns till för elever i årskurs 1 till 9 som inte når grundskolans kunskapskrav och som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Vi sätter kunskapsmål för ditt barn tillsammans med dig som förälder. På skolan har vi inkluderande verksamhet där våra elever gör aktiviteter tillsammans med grundskolans elever. Till grundsärskolan på Lundenskolan hör också särskoleklasserna på Torpaskolan. Vi har nära till ett stort kulturutbud i Göteborgs centrum och till Delsjöns naturområde med badsjöar, skog och idrottsanläggning.

Klasser och undervisning

Våra klasser följer kursplaner från grundsärskolan och träningsskolan. Innehållet i grundsärskolans undervisning ligger nära grundskolans men är mer grundläggande. Träningsskolan är till för elever som inte kan ta till sig hela eller delar av utbildningen utifrån grundsärskolans kursplan.

Läroplanen är i huvudsak den samma som grundskolans läroplan. Det som skiljer sig åt är bland annat kunskapsmålen. Grundsärskolans läroplan kan du läsa på Skolverkets webbplats.

Lugn och trygg inlärningsmiljö

Våra elever får rutiner och struktur vilket skapar en lugn och trygg inlärningsmiljö. Tillsammans med dig som förälder utformar vi ett långsiktigt mål för ditt barn.