Vår skola

Alla som kliver in över vår tröskel till Lundbyskolan får känna samhörighet och är naturligt inkluderade. Eleverna får del av lärande och bildning som rustar dem för en föränderlig framtid. ​Personalen ansvarar för god, varierad undervisning ​som gör att eleverna får det stöd de behöver för att nå sina mål. ​​Tillsammans verkar vi för och förstår kraften i det livslånga lärandet ​som ger eleverna framtidstro, välbefinnande ​och möjlighet att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv. ​Välkommen till Lundbyskolan!

Vår skola

Lundbyskolans vision 

Lundbyskolan är en plats för gemenskap, lärande och personlig utveckling
– här får du påbörja din egen väg mot dina drömmars mål 

Våra ledord vägleder oss i vårt arbete att göra Lundbyskolan till en plats där våra elever kan nå sina mål.

Gemenskap

Vi är viktiga för varandra!  Vi stödjer varandra och gör varandra starkare. Tillsammans skapar vi en skola där alla kan växa och utvecklas. 

Lärande

Kom som du är och lär för livet! Här får du med dig de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för en bra grund för fortsatta studier och arbetsliv.

Personlig utveckling

Du är värdefull. Hos oss får du möjlighet att växa upp till en kreativ, kompetent och ansvarsfull individ med framtidstro om ett hälsosamt och meningsfullt liv. 

Trygghet och trivsel

Alla på Lundbyskolan ska känna sig trygga

I planen mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete. Vi beskriver också vilka åtgärder vi gör om någon känner sig kränkt. Du kan alltid ta kontakt med någon vuxen på skolan. Planen hittar du på Vklass. Om du saknar inloggning, kontakta skolan för att få planen. 

Om skolan

Elever och personal på Lundbyskolan är med från start och formar en trygg plats för gemenskap, lärande och personlig utveckling. 

  • Skolan är en högstadieskola, årskurs 7-9 med både grundskola och anpassad grundskola
  • På skolan finns kulturskolan för dig mellan 6-19 år
  • Det finns två sporthallar med plats för cirka 1 000 åskådare på läktaren. 

Lundbyskolan utvecklas från 2023-2026

Så här kommer Lundbyskolans utveckling vara 2023-2026

Antal elever Lundbyskolan 2023-2026.Om du vill se bilden större klicka på den

Kulturskolan

På första våningen har kulturskolan flera fina lokaler och har verksamhet på eftermiddagar och kvällar. Här hoppas vi att många av våra elever kommer finnas med. Vi vill dra nytta av att vi finns i samma hus och kommer gemensamt bygga upp ett samarbete mellan skola och kulturskola under kommande år.