Tillgängliga media

På Lundby bibliotek vill vi att alla ska ha möjlighet till goda läsupplevelser. Här kan du läsa mer om vårt utbud för dig som behöver extra stöd när du lånar böcker.

Boken kommer och Talboksservice

Har du svårt att ta dig till biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation? Då kan du få låna böcker via Boken kommer eller vår Talboksservice. Du får en personlig kontaktperson som plockar ihop böcker enligt dina önskemål.

Boken kommer

Vi plockar ihop böcker till dig enligt önskemål, och de körs hem till dig cirka en gång i månaden alltid på en torsdag innan klockan 12.

Bor du i Lundby och vill veta mer om Boken kommer? Ring oss på 072-856 67 32 eller mejla mats-peter.skyldberg@lundby.goteborg.se.

Talboksservice

För beställningar av talböcker, ring oss på telefon 031-366 71 01. Talböckerna plockas ihop och skickas sedan hem till dig. På sidan Talböcker kan du läsa mer om hur du kan få hjälp med talböcker på biblioteket.

Äppelhyllor

Äppelhyllan är den plats på biblioteket där det finns material för och om barn med olika funktionsvariationer. Här finns medier som kan läsas på olika sätt med ögon, öron eller fingrar. Äppelhyllan finns till för att väcka läslust, verka språkstimulerande och bidra till att barn får läsa berättelser att känna igen sig i. Den är också tänkt att inspirera och stötta den vuxna i barnets närhet.

Vi arbetar aktivt med Äppelhyllan och centrala ledord för arbetet är allas läsupplevelse och språkstimulering.

Prata med en bibliotekarie om du behöver tillstånd för att ladda ner talböcker till ditt barn.