Vad händer på biblioteket?


Biblioteket erbjuder program och aktiviteter för alla åldrar. Du hittar allt från sagostunder och bokcirklar till föredrag och digitala drop-in. Alla program är gratis men till vissa måste du anmäla dig.