Tillgänglighet


På Lundby bibliotek vill vi att alla ska trivas och ha möjlighet till goda läsupplevelser. Här kan du läsa mer om vårt utbud för dig som behöver extra stöd när du besöker oss eller lånar böcker.

Lokalen 

Lundby bibliotek ligger i markplan och är tillgänglighetsanpassat. Här finns dörröppnare, handikapptoalett och ledstråk för synskadade.

Lundby bibliotek i Tillgänglighetsdatabasen.

Här hittar du information om Lundby bibliotek översatt till teckenspråk

Här informerar vi om Lundby biblioteks barnavdelning på teckenspråk

Om du vill veta mer om hur det ser ut på biblioteket och vad som finns här kan du ladda ner vårt Förberedelsehäfte. Det kan till exempel vara bra för dig som är pedagog, som ska gå hit med en barngrupp.

Anpassad dator

Vid vår katalogsökdator finns det kopplat en förstoringskamera. Personalen hjälper gärna till om du behöver använda den. Alla datorer på biblioteket har talsyntesen TorTalk. Det fungerar på svenska, engelska, arabiska, finska, franska och spanska texter.  

Anpassade medier

På biblioteket finns anpassade medier för dig som behöver läsa på annat sätt på grund av en funktionsvariation eller andra orsaker. Vi erbjuder talböcker, böcker på storstil och böcker på lätt svenska. Hos oss hittar du också Äppelhyllan med böcker om och för barn med funktionsvariationer. 

Talböcker

Du som har en läsnedsättning kan låna inlästa böcker. På sidan Talböcker kan du läsa mer om hur du kan få hjälp med talböcker på biblioteket. Har du problem att ta dig till biblioteket och vill ha hjälp med att beställa talböcker kan du få en personlig kontaktperson som plockar ihop böcker enligt dina önskemål och skickar hem till dig. Ring oss på 031-366 71 01 så hjälper vi dig. På biblioteket har vi talboksspelare till utlån, lånetiden är tre veckor. 

Legimus

Du som har en läsnedsättning kan också få ett konto för egen nedladdning av talböcker i Legimus. Kom in till biblioteket eller ring oss på 031-366 71 01 så berättar vi mer och hjälper dig med att registrera ett konto. 

Boken kommer 

Har du svårt att ta dig till biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation? Då kan du få låna böcker via Boken kommer. Vill du veta mer, kontakta oss på 031-366 71 01.  

Äppelhyllan

Äppelhyllan är den plats på biblioteket där det finns material för och om barn med olika funktionsvariationer. Här finns medier som kan läsas på olika sätt med ögon, öron eller fingrar. Äppelhyllan finns till för att väcka läslust, verka språkstimulerande och bidra till att barn får läsa berättelser att känna igen sig i. Den är också tänkt att inspirera och stötta den vuxna i barnets närhet.

Vi arbetar aktivt med Äppelhyllan och centrala ledord för arbetet är allas läsupplevelse och språkstimulering.

Prata med en bibliotekarie om du behöver tillstånd för att ladda ner talböcker till ditt barn.