Avgifter och kostnader

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Vård- och omsorgsboende

Maxavgiften för vård och omsorg på ett vård- och omsorgsboende är 2 359 kronor i månaden. Utöver detta betalar du också för mat, högst 4 339 kronor per månad, och hyra, som varierar mellan de olika boendena.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för dem som av olika orsaker behöver tillfällig vård och omsorg på ett korttidsboende. Avgiften för omsorg och omvårdnad uppgår till 79 kronor per dygn. Maxavgiften är 2 359 kronor per månad. Avgift för mat på korttidsvistelse uppgår till 145 kronor per dygn.

Läs mer om avgifter och kostnader

Avgiften justeras utifrån prisbasbeloppet som regeringen tar beslut om varje år. Mer information om avgifter och kostnader hittar du på sidan Så beräknas din avgift om äldreomsorg

Du kan också läsa och skriva ut broschyren Avgifter inom äldreomsorgen

Du kan söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten för din hyra/boendeavgift.

Så betalar du

Oftast skickar kommunen fakturan till dig som bor på vård- och omsorgsboendet. Det går också att få fakturan skickad till en annan mottagare.

Kontakta avgiftshandläggaren inom äldreomsorgen om du vill ändra fakturaadress. Namnet på avgiftshandläggaren står på din faktura. Har du ingen faktura finns kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Det går också att betala via autogiro. Välj blanketten Autogiroanmälan.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Maksut ja kustannukset/Avgifter och kostnader