Om oss

Den öppna verksamheten på fritidsgården erbjuder dig en arena för samtal, aktiviteter, byggande av relationer, stöd av vuxna men också ett ställe att ”bara vara” på.

Vår värdegrund

Alla människor har lika värde oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.