Foto: Peter Svenson

Om äldreboendet

Lövgärdets äldreboende ligger mitt i Lövgärdets centrum i ett naturskönt område med närhet till skog och sjö. Här finns två finskspråkiga äldreboenden; Rauhala och Onnela.

På Lövgärdets äldreboende finns 86 lägenheter fördelade på två hus. Äldreboendet ligger mitt i Lövgärdets centrum där det finns ett mindre torg med mataffär, apotek och vårdcentral. Området är naturskönt med närhet till skog och sjö.

Boende för olika behov

Lövgärdets äldreboende erbjuder boende i olika former. Vi har bland annat en enhet för finskspråkiga äldre samt en enhet för äldre med demenssjukdom.

Två finskspråkiga enheter

På Lövgärdets äldreboende finns två finskspråkiga enheter, Rauhala och Onnela. Här kan du tillsammans med anhöriga och tvåspråkig personal värna om det finska språket och den egna kulturen. Platserna är behovsprövade och du ansöker till den stadsdelsförvaltning där du bor.

Lägenheterna

Lägenheterna är anpassade så att de är tillgängliga för personer med olika funktionshinder. När du hyr lägenhet hos oss möblerar du din lägenhet med egna möbler utifrån eget tycke och smak.

Vår och omsorg utifrån dina behov

På Lövgärdets äldreboende utgår vi ifrån dig som person och här finns vårdpersonal dygnet runt. Du får omsorg och vård utifrån dina individuella behov och utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Du och din undersköterska upprättar en plan för din personliga omsorg.

Du har tillgång till sjuksköterska och läkare dygnet runt. Du har också möjlighet att få insatser av arbetsterapeut och sjukgymnast.