Resor


Du som har en funktionsnedsättning kan på olika sätt få hjälp när du ska ut och resa.

Boka sjukresa till och från vården

Om du till exempel ska till läkare, tandläkare, sjukgymnastik, diabetesfotvård eller om du ska prova ut hjälpmedel kan du resa med sjukresor

Bilstöd

Du som har en funktionsnedsättning kan få bilstöd. Du som har barn med funktionsnedsättning kan också få bilstöd. Du kan få bidrag till bil eller för att anpassa bilen, så kallat bilstöd. Mer information finner du på Försäkringskassans webbplats

Färdtjänst och LSS-resor

Det är tillståndshandläggarna på färdtjänsten som beslutar vem som kan få färdtjänst. Det finns inte någon åldersgräns och inga särskilda blanketter för att ansöka om färdtjänst för barn. Använd blanketterna på sidan Ansök om färdtjänst.  

För att kunna få färdtjänst i Göteborg krävs:

  • att du har mycket svårt att resa på egen hand med den vanliga kollektivtrafiken
  • att du har en funktionsnedsättning som varar minst 3 månader enligt en läkares bedömning
  • att du är folkbokförd i Göteborgs kommun.


Färdtjänsten utför resor på uppdrag av stadsdelarna enligt lagen om särskilt stöd (LSS). Det är socialsekreterare i din stadsdel som beslutar om villkoren för resorna. Mer information hittar du på sidan om resor.

Flexlinjen

Flexlinjen är en del av kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare än annan kollektivtrafik. Du bokar din resa i förväg och blir därmed garanterad en sittplats. 

Skolskjuts

Alla som är skrivna i Göteborg får skolkort för att resa med kollektivtrafiken. Om du av olika skäl inte kan resa med kollektivtrafiken från där du bor kan du få skolskjuts. Kontakta grundskoleförvaltningen om du behöver Skolskjuts. Du kan använda ansökningsblanketten som finns på sidan Ansök om skolskjuts. Tänk på att inför varje läsår måste du som vårdnadshavare göra en ny ansökan om skolskjuts oavsett skolform. Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som får skolskjuts och beställer resorna. Om du får skolskjuts blir du hämtad och lämnad av ett fordon med en skolskjutsskylt. I Göteborg är det Trafikkontorets serviceresor som anordnar skolskjutsen.

 

Om du behöver skolskjuts på gymnasiet

Om du har färdtjänst och ska gå på ett gymnasium som inte tillhör anpassad gymnasiekola har du rätt att resa kostnadsfritt till gymnasiet, utan att resorna räknas av från dina beviljade färdtjänstresor. Kontakta färdtjänsten på telefon 031-41 95 40 för att få ett tillstånd för skolskjuts.

Om du ska gå i anpassat gymnasium och behöver skolskjuts kontaktar du utbildningsförvaltningen.

Mer information hittar du på Resor till gymnasieskola


Västtrafik

Information från Västtrafik om resor för personer med funktionsnedsättning.