Överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut om en insats har du möjlighet att överklaga. Här kan du läsa vad som gäller och hur du går till väga.

Funktionsrätt Göteborg Individstöd

Vill du ha hjälp med en ansökan? Har du hamnat vilse i myndighetsdjungeln? Undrar du hur du kan gå till väga när du är missnöjd med ett beslut eller ett bemötande? Behöver du någon typ av stöd på grund av din funktionsnedsättning eller i din situation som anhörig? Undrar du vart du ska vända dig? På Funktionsrätt Göteborg Individstöd kan du som bor i Göteborgs kommun få råd och stöd i frågor som gäller funktionshinder. Mer information hittar du på Funktionsrätt Göteborg Individstöd.

 

LaSSe Brukarstödcenter

LaSSe Brukarstödcenter arbetar med rådgivning till personer med olika funktionsnedsättningar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att finnas som ett naturligt stöd för individen och närstående när problem uppstår. Rådgivningen utgår från dina behov och är kostnadsfri för dig som bor i Västra Götalandsregionen.

Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan ni ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Patientnämnden - om du vill klaga på vården

Som patient eller anhörig har du alltid rätt att klaga på vården. Vänd dig till Patientnämnden i Västra Götalandsregionen. Det kan bidra till att vården blir bättre och säkrare för alla.

Skolinspektionen

Vill du göra en anmälan eller har du frågor om skolan? Kan du vända dig till Skolinspektionen.  

Skolväsendets överklagandenämnd bevakar din rätt i skolan

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Synpunkter på socialtjänsten

Om du är missnöjd med det bemötande du har fått från Socialtjänsten i din stadsdel ska du i första hand vända dig 
till ansvarig socialsekreterare eller enhetschef och framföra dina synpunkter.

I det fall du är missnöjd med ditt beslut kan du i de flesta fall överklaga detta. Se mer information under rubriken 
Överklaga beslut från socialtjänsten nedan.

Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg om du vill klaga på Socialtjänsten eller göra en anmälan om allvarliga brister inom Socialtjänsten och dess verksamheter. Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över ansvaret från Socialstyrelsen för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning.

Överklaga ett beslut från Socialtjänsten

Om du vill överklaga ett beslut du fått från Socialtjänsten så ska det ske inom tre veckor från det att du fått beslutet. Du kan vända dig till din socialsekreterare och be om hjälp att skriva en överklagan. Du kan också vända dig till brukarstödsverksamheterna för att få stöd i din överklagan. Läs mer om hur du gör på sidan Överklaga beslut.