Lite stöd på vägen!

Kom och se vår utställning 23 april - 4 maj på Örgryte-Härlanda bibliotek

Syninstruktörerna ger tips, råd och nya strategierför en mer fungerande vardag

Vi är på biblioteket fredag 4 maj klockan 13-15 Kom och träffa oss!

Teckenspråksforum ger samhällsinformation på teckenspråk och informerar om dövas livsvillkor

Lotsen erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för personer med funktionsnedsättning

Vi är på biblioteket fredag 4 maj klockan 13-15 Kom och träffa oss!

Adress: Kålltorpsgatan 2

Dokument och filer