Steg-ett ut på Dalheimers hus hösten 2022

Publicerad 3 augusti 2022

En föräldrautbildning på fem tillfällen om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning

Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning i Göteborg?
Då vet du med största säkerhet att det är mycket man behöver känna till för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt när det unge tar steget ut till ett vuxet liv. Föräldrautbildningen Steg- Ett ut har tagits fram i samverkan mellan föräldrar och professionella. Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och för dig som förälder.

Målgrupp:
Föräldrar/anhöriga till ungdomar/unga vuxna i åldern 16-25 år, med funktionsnedsättning.
Utbildningstillfällen:
Höstterminen på Dalheimers Hus
Torsdagar 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober och minimässa 3 november

Tid: Klockan 17:30-20.00

Gemensam minimässa 3 november klockan 17.30-20.00 i Dalheimers Hus, i Dalheimerssalen. 
På minimässan kommer vi ha en gästföreläsare Andreas Svensson från Ågrenska. Vi har många av våra föreläsare från Steg-Ett ut som ställer ut samt andra aktörer ex färdtjänst, och föreningar Passalen, Parasport mfl.

Utbildningen kommer erbjudas digitalt vårterminen 2023, datum ej fastställt. 

Anmälan:
Kontaktperson och anmälan
Monica Albinsson, telefon 031-365 33 56
E-post: anhorigstod.under.65@funktionsstod.goteborg.se
Önskas språktolk eller teckentolk meddela anhörigkonsulent.

Kostnad: Utbildningen är gratis.
Arrangör: Anhörigkonsulenter i Göteborgs Stad i samarbete med Lots för barn
och vuxna med funktionsnedsättning.

Kontaktuppgifter till Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning
E-post: lotsforbarnochvuxna@funktionsstod.goteborg.se
Telefon 031-367 98 08