Fritid och stöd - föräldrainformation . Kvällsföreläsningar hösten 2022

Publicerad 17 juni 2022

För dig som är förälder till barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Information om fritid och stöd.

Vi bjuder in till två kvällar där du får information från Socialtjänsten och utförare om
insatserna: avlösarservice, kontaktperson, ledsagning och korttidsvistelse
(lägerverksamhet, datorspelsklubb och korttidshem). Fritidsverksamheterna Passalen , Parasport, Kulturskolan, Språng och Eldorado Resurscenter informerar om sina verksamheter.

Tid/datum:
Tillfälle 1: 17.00 20.00 måndagen den 29:e augusti
Tillfälle 2: 17.00 20.00 måndagen den 5:e september

Plats:
Dalheimers Hus, Dalheimersalen, Slottsskogsgatan 12

Anmälan:
Senast den 23:e augusti till e post:
lotsforbarnochvuxna@funktionsstod.goteborg.se

Telefon:031 367 98 08

Pris:
Gratis

Du som behöver tolk uppge detta vid anmälan