Steg-ett ut: Program

En föräldrautbildning på fem tillfällen om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning

Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning och bor i Göteborg?

Då vet du med största säkerhet att det är mycket man behöver känna till för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt när det unge tar steget ut till ett vuxet liv. Föräldrautbildningen Steg-ett ut ger dig en grundläggande kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och för dig som förälder.

Träff 1 klockan 17:30-20:00

Socialtjänst, Tandvård och Anhörigstöd

Föreläsare: Socialsekreterare, Tandvård och Anhörigstöd

 • Lagen om Stöd och Service (LSS): vem kan få insatser och vilka insatser finns?
 • Socialtjänstlagen (SoL): vem kan få insatser och vilka insatser finns?
 • Daglig verksamhet och LOV
 • Läkarintygens betydelse för att få beslut om insatser
 • Tandvårdsstöd
 • Vilket Anhörigstöd finns i Göteborgs stad?
 • Vad kan Anhörigstöd göra för föräldrar till unga vuxna

Träff 2 klockan 17:30-20:00

Ekonomi

Föreläsare: Försäkringskassan, Överförmyndarförvaltningen och Budget och skuldrådgivning

 • Hur går övergången från barn till vuxen till hos Försäkringskassan?
 • Vad är aktivitetsersättning? Ansökan – uppföljning - tidsram
 • Vad är en God man och hur går det till att få en sådan?
 • Att själv vara God man till sitt barn – fördelar och nackdelar
 • Budget i balans

Träff 3 klockan 17:30-20:00

Boende

Föreläsare: Planeringsledare för bostäder med särskild service, Boendestöd och en fallbeskrivning

 • Vad är en Bostad med särskild service? Vad är en F-100 lägenhet?
 • Hur lång tid tar det att få ett boende? Kan man välja var man kan bo?
 • Vad innebär boendestöd?

Träff 4 klockan 17:30-20:00

Sysselsättning

Föreläsare: Arbetsförmedling, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Lärvux och Folkhögskolan

 • Vad innebär det särskilda uppdraget kring unga med funktionsnedsättning som Arbetsförmedlingen har?
 • Vad är en lönebidragsanställning och vem kan få en sådan?

Träff 5 klockan 17:30-20:00

Minimässa

På minimässan deltar de flesta av föreläsarna och andra aktörer.

 • Ställ dina egna frågor.
 • Ta del av material från alla aktörer.
 • Fika.

Praktisk information

 • Utbildningen är gratis och äger rum på se inbjudan.
 • Kaffe/te och smörgås finns att köpa till självkostnadspris.
 • Föranmälan till utbildningen behövs och det finns 30-40 platser.
 • Anmälan sker till ansvariga anhörigkonsulenter via telefon eller e-post se inbjudan.

I gruppen som har tagit fram utbildningen har man bestämt att eventuella frågor till föreläsarna ska lämnas in i förväg via e-post till någon av de ansvariga anhörigkonsulenterna, och frågorna ska inte vara av alltför individuell karaktär.

Om det är något särskilt ämne som du vill att en viss aktör ska prata om, hör av dig! Det hjälper oss att anpassa utbildningen efter deltagarnas önskemål.

Mer om utbildningarna

Innehållsbeskrivning

Föreläsningarna har fokus på den unges vuxenblivande och berör också på vilket sätt man möter föräldrarna. Utöver det ges nedan några exempel på frågeställningar som tas upp respektive gång. Moderatorer för utbildningen är anhörigkonsulenterna.

Målgrupp

Föräldrar till ungdomar eller unga vuxna med funktionsnedsättning som är på väg att ta steget ut till ett vuxet liv.

Bakgrund

Steg-ett ut är en del av Föräldrastödsprojektet 16-25, ett projekt med fokus på föräldrar till ungdomar med funktionsnedsättning. Steg-ett ut har skapats av en grupp föräldrar i samråd med projektledare . Man har bedömt vilka aktörer och vilken information som kan vara bra att ha kunskap om när den unge tar steget ut till ett vuxet liv och format strukturen för utbildningen.

Syfte

Steg-ett ut ska ge deltagande föräldrar en god grund att stå på för att stötta sina ungdomar under övergången till vuxenlivet. Den unges individuella behov kan se mycket olika ut – olika funktionsnedsättningar kan innebära olika utmaningar och olika aktörer att träffa. Målet med föreläsningstillfällena är därför inte att ge svar på alla individuella frågor, utan att ge en god generell kunskap. Utbildningen avslutas istället med en träff där alla de föreläsande aktörerna, samt eventuellt ytterligare några medverkande, finns på plats för individuella frågor och samtal.

Det kommer också att finnas möjlighet att delta i anhöriggrupper efter utbildningens slut, för att tillsammans med andra föräldrar och en anhörigkonsulent diskutera kring det man fått höra och möta andra föräldrar i liknande situation.

Hjärtligt välkommen till Steg- ett ut och hör gärna av dig om du vill veta mer!

Kontakta: lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se eller 031- 367 98 08