Steg-ett ut: Program

En föräldrautbildning på fem tillfällen om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning

Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning och bor i Göteborg?

Då vet du med största säkerhet att det är mycket man behöver känna till för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt när den unge tar steget ut till ett vuxet liv. Föräldrautbildningen Steg-ett ut ger dig en grundläggande kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och för dig som förälder.

Innehållsbeskrivning

Föreläsningarna har fokus på den unges vuxenblivande och berör också på vilket sätt myndigheter möter föräldrarna. Arrangörer för utbildningen är anhörigkonsulenterna tillsammans med Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning.  

Träff 1  Introduktion 

 • Information om verksamheten Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning
 • Socialtjänstlagen (SoL), vem kan få insatser och vilka insatser som finns (socialsekreterare)
 • Lagen om stöd och service (LSS), vem kan få insatser och vilka insatser som finns (socialsekreterare)
 • Daglig verksamhet och LOV (Lots för daglig verksamhet)
 • Tandvårdsstöd, munhälsobedömning och nödvändig tandvård (Folktandvården)
 • Vad kan Anhörigstöd göra för föräldrar till unga vuxna? (Anhörigstöd)

Träff 2 Ekonomi

 • Information om Försäkringskassan
 • Vad är en god man och hur går det till att få en sådan? (Överförmyndarförvaltningen)
 • Att själv vara god man till sitt barn - fördelar och nackdelar (Överförmyndarförvaltningen)
 • Budget i balans (Budget-och skuldrådgivningen)

Träff 3 Boende

 • Vad är en bostad med särskild service? (Planeringsledare BmSS)
 • Vad är en F-100 lägenhet? (Planeringsledare BmSS)
 • Hur lång tid tar det att få ett boende? Kan man välja var man vill bo?
 • Vad händer när man tackat ja till BmSS? (Metodutvecklare funktionsstöd)
 • Vilket stöd kan man få på BmSS?
 • Vad innebär boendestöd i hemmet? (Enhetschef boendestöd)
 • En förälder berättar hur det var när hennes barn flyttade hemifrån till BmSS.

Träff 4 Sysselsättning

 • Övergången från skola till arbetsliv (Arbetsmarknad och vuxenutbildningen)
 • Arbete och sysselsättning (Arbetsförmedlingen)
 • Studier (Lärvux/Komvux)
 • Folkhögskola (Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg)

Träff 5 Minimässa

 • Minimässa, torsdagen den 3 november 2022.  
 • Plats: Dalheimers hus, Dalheimerssalen
 • Tid: Klockan 17.30–20
 • Gemensamt för deltagare från vårens och höstens utbildningar

Lämna frågor inför utbildningstillfällen 

I gruppen som har tagit fram utbildningen har man sett att det är bra om frågor till föreläsarna kan lämnas in i förväg via e-post till ansvarig anhörigkonsulent, och att frågorna inte ska vara av alltför individuell karaktär.

Om det är något särskilt ämne som du vill att en viss föreläsare ska prata om, hör av dig! Det hjälper oss att anpassa utbildningen efter deltagarnas önskemål.

Anmälan och frågor

Monica Albinsson, anhörigkonsulent 
E-postanhorigstod.under.65@funktionsstod.goteborg.se
Telefon: 031-365 33 56

Önskas språktolk kontakta anhörigkonsulent

    

Arrangör: Anhörigkonsulenter i Göteborgs Stad i samarbete med Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Kontaktuppgifter till Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning
Telefon: 031-367 98 08

Fakta om Steg-Ett ut

Målgrupp

Föräldrar till ungdomar eller unga vuxna med funktionsnedsättning som är på väg att ta steget ut till ett vuxet liv.

Bakgrund

Steg-ett ut är en del av Föräldrastödsprojektet 16-25, ett projekt med fokus på föräldrar till ungdomar med funktionsnedsättning. Steg-ett ut har skapats av en grupp föräldrar i samråd med projektledare . Man har bedömt vilka aktörer och vilken information som kan vara bra att ha kunskap om när den unge tar steget ut till ett vuxet liv och format strukturen för utbildningen.

Syfte

Steg-ett ut ska ge deltagande föräldrar en god grund att stå på för att stötta sina ungdomar under övergången till vuxenlivet. Den unges individuella behov kan se mycket olika ut – olika funktionsnedsättningar kan innebära olika utmaningar och olika aktörer att träffa. Målet med föreläsningstillfällena är därför inte att ge svar på alla individuella frågor, utan att ge en god generell kunskap. Utbildningen avslutas istället med en träff där alla de föreläsande aktörerna, samt eventuellt ytterligare några medverkande, finns på plats för individuella frågor och samtal.

Det kommer också att finnas möjlighet att delta i anhöriggrupper efter utbildningens slut, för att tillsammans med andra föräldrar och en anhörigkonsulent diskutera kring det man fått höra och möta andra föräldrar i liknande situation.