Steg-ett ut: Inbjudan

Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning i Göteborg? Då vet du med största säkerhet att det är mycket man behöver känna till för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt när den unge tar steget ut till vuxenliv.

En föräldrautbildning på fem tillfällen om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning

Föräldrautbildningen Steg-ett ut har tagits fram i samverkan mellan föräldrar och professionella. Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och för dig som förälder.

Målgrupp för utbildningen är föräldrar till ungdomar och unga vuxna 16-25 år med funktionsnedsättning som är på väg att ta steget ut till ett vuxet liv.

Datum: 25/3,1/4, 8/4, 15/4, 22/4
Klockan: 17:30-20.

Föreläsande aktörer är bland annat representanter från Socialtjänsten, Anhörigstöd, Försäkringskassan, överförmyndarförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Boende.

Praktisk information

  • Utbildningen är gratis och äger rum på Kaggeleds äldreboende Kaggeledsgatan 36.
  • Kaffe/ te och smörgås finns att köpa till självkostnadspris.
  • Föranmälan krävs och det finns 35-40 platser.
  • Föreläsarnas Power Point bilder finns på webbsidan Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning när utbildningen startar.
  • Åhörarakopior kommer att finnas på plats vid varje kurstillfälle.

Anmälan sker till någon av Anhörigkonsulenterna:

Susanna Engqvist Norra Hisingen 031-366 97 73
susanna.engqvist@norrahisingen.goteborg.se

Lidia Rodriguez Dobke Askim-Frölunda-Högsbo 073 666 06 98
lidia.dobke@askimfrolundahogsbo.goteborg.se

Önskas språktolk kontakta anhörigkonsulenterna i din stadsdel 031-365 00 00

Har du frågor eller behöver teckentolk ring: Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning telefon 031-367 98 08

lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se

Vi önskar dig hjärtligt välkommen till Steg-ett ut!