Steg-ett ut: Inbjudan

Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning? Då vet du med största säkerhet att det är mycket man behöver känna till för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt när den unge tar steget ut till ett vuxet liv. Steg-ett ut är en föräldrautbildning på fem tillfällen om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning. Utbildningen riktar sig till dig med en ung vuxen på 16-25 år.

En föräldrautbildning om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning — 2022

Föräldrautbildningen Steg-ett ut har tagits fram i samverkan mellan föräldrar och professionella. Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och för dig som förälder.

Datum: 

Under höstterminen hålls utbildningen på Dalheimers Hus, start torsdag 6 oktober.

Höstterminen på Dalheimers Hus

  • Torsdag 6 oktober
  • Torsdag 13 oktober
  • Torsdag 20 oktober
  • Torsdag 27 oktober

Gemensam minimässa

Den 3 november, klockan 17.30-20 på Dalheimers Hus, Dalheimerssalen. På minimässan deltar flera av våra föreläsare samt andra aktörer såsom färdtjänst och föreningslivet.

Praktisk information

  • Utbildningen är gratis.
  • Föranmälan krävs 

Anmälan och frågor

Monica Albinsson, anhörigkonsulent 
E-post: anhorigstod.under.65@funktionsstod.goteborg.se
Telefon: 031-365 33 56

Önskas språktolk kontakta anhörigkonsulent

    

Arrangör: Anhörigkonsulenter i Göteborgs Stad i samarbete med Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Kontaktuppgifter till Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning
Telefon: 031-367 98 08

Välkomna!