Inför skolstarten: Inbjudan

Informationsträffar till dig som har barn med funktionsnedsättning

Göteborg Stad bjuder in till informationsmöte inför skolstarten. Du får veta mer om vilka skolformer som finns, hur skolvalet går till, om anpassningar och särskild stöd, vem har rätt att bli mottagen i grundsärskolan.

Personal från Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen finns på plats, liksom verksamheten Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Du kan välja på följande tillfällen:

  • Datumen för 2020 kommer att läggas ut här.

Ingen föranmälan behövs.

Om du behöver språktolk kontakta förskolechefen eller rektorn på ditt barns förskola eller skola.

Om du har frågor eller behöver teckentolk kontakta lotsen:
På telefon 031- 367 98 08 eller mail: lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se

Varmt välkomna!