Att flytta hemifrån: Inbjudan

Att flytta hemifrån är en informationskväll för vårdnadshavare och dig med en funktionsnedsättning och som bor i Göteborg. Då vet du med största säkerhet att det är mycket man behöver känna till.

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning bjuder in till en informationsträff.

Ni kommer att få träffa boendeplaneringsledare inom funktionshinderområdet, 1:e socialsekreterare inom myndighetsutövning och anhörigkonsulent.

Ni kommer att få veta mer om:

  • Vad innebär en bostad med särskild service och vem får möjlighet till detta stöd?
  • Vilket annat stöd finns möjlighet till i en ordinär bostad?
  • Hur går en behovsbedömning till?

Datum: 28 oktober 2020
Klockan: 17-19
Plats: Topasgatan 13 B
Lokal: Sammanträdes rummet

Anmälan: Anmäl dig senast den 27/10 till lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se telefon 031-367 98 08

Ingen Kostnad

Varmt välkomna