Digitalt Informationsmöte om stöd i grundskolan och grundsärskola

Under informationsmötena får du som vårdnadshavare information om vilka skolformer som finns för ditt barn, hur skolplaceringarna fungerar till skolformerna, hur extra anpassningar och särskilt stöd fungerar i grundskolan och grundsärskola.

Inbjudan till skolinformationsmöten hösten 2022

Till dig som vill veta mer om stöd i skolan inför skolstart 2023
Till dig som vill veta mer om stöd i skolan
Under mötet får du information om vilka skolformer som finns för ditt barn, hur skolplaceringarna fungerar till skolformerna, hur extra stöd fungerar i skolan.
På informationsmötena får du träffa medarbetare från Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Förvaltningen för Funktionsstöd. Vi finns här för att ge information och svara på frågor.
Du behöver inte föranmäla dig.
Mötet är gratis.
Datum: Tisdag 22 November 18:00-19:30 Plats : Digitalt- länk här
Datum: Onsdagen 16 November 18:00-19:30 Plats : Frölunda kulturhus
Datum i Nordost och på Hisingen: Lokala informationsmöten för er som bor på Hisingen och Nordost kommer att ordnas separat. Kontakta din förskolerektor för mer information Plats : Frölunda kulturhus

Har du har frågor om stöd i grundskolan och grundsärskolan?
Du kan skriva din fråga till Grundskoleförvaltningen E-post: stod.i.skolan@grundskola.goteborg.se
Behöver du språktolk under mötet? Om du behöver språktolk ska du kontakta rektorn på ditt barns förskola.
Har du frågor till Lots för barn och vuxna eller behöver teckentolk: Telefon: 031-367 98 08
E-post: lotsforbarnochvuxna@funktionsstod.goteborg.se


Presentation om stöd i grundskola och grundsärskola