Digitalt Informationsmöte om stöd i grundskolan och grundsärskola

Under det digitala informationsmötet får du som vårdnadshavare information om vilka skolformer som finns för ditt barn, hur skolplaceringarna fungerar till skolformerna, hur extra anpassningar och särskilt stöd fungerar i grundskolan och grundsärskola.

I presentationen får du information om vilka skolformer som finns för ditt barn, hur skolplaceringarna fungerar till skolformerna, hur extra anpassningar och särskilt stöd fungerar i grundskolan och grundsärskola. Presentation är från det digitalt informationsmöte om stöd i grundskola och grundsärskola som vi genomförde den Den 24 november 2020.

Ny information om fysiska möten samt digital information kommer presenteras här under hösten 2022.