Utbildning


Här finner du information om olika sorters utbildningar och vilka de vänder sig till.

Det finns många olika förskolor, grundskolor, gymnasier med mera som vänder sig speciellt till dig med funktionsnedsättning. Läs mer på sidan Skolor och utbildning för dig med funktionsnedsättning.

För dig som är anhörig eller arbetar med personer med funktionsnedsättningar finns det flera olika aktörer som håller i utbildningar. Läs mer på sidan Utbildningar för anhöriga och anställda.

Behöver du som arbetar med personer med funktionsnedsättning extra stöd i din profession finns det flera olika aktörer som erbjuder kompetensstöd inom området funktionsnedsättning. Läs mer på sidan Kompetensstöd inom området funktionsnedsättning.