Föreningar och organisationer

Det finns ett flertal föreningar och organisationer och för många kan de vara ett stort stöd. Det kan innebära att träffa andra människor i samma situation, att delta i träffar med olika teman eller att få nya vänner. Här hittar du olika föreningar och organisationer och länkar till deras webbplatser.

ADHD24

Anhörigas riksförbund

Astma och Allergiförbundet

Attention

Autism och Aspergerförbundet

Autism och Aspergerföreningen, distrikt Göteborg

Barnplantorna - för barn med hörselhjälpmedel

Bipolarna

Bris region väst

Compassen - för enskilda med ADHD/ADD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer

DHB - Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Göteborgs Diabetesföreningen

Göteborgs rättighetscenter

DSAS - Dravets Syndrome Association Sweden, intresseförening

Dyslexiförbundet FMLS

EDS- Ehlers- Danlos syndrom Riksförbund Sverige

Enastående föräldrar

Epilepsiföreningen Göteborg

FAS- föreningen

FUB- Göteborg

FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Funktionsrätt Sverige

FHDBF-Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

Föreningen Anonymous - förening för föräldrar och vänner till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar utan diagnos

Föreningen Mind - för psykisk hälsa

Föräldraföreningen för dyslektiska barn

Föreningen 22q11

Föreningen Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar

Gapet

Gyllenkroken

Gyllingenwww.anhoriga.se/anhorigomraden/anhoriga-till-aldre/intressanta-exempel-pa-anhorigstod/e-tjanster-och-ny-teknik-for-anhoriga/gapet/

Parasport/Göteborg

Grunden Göteborg - förening för personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Göteborgs Dövas Förening

Göteborgs Fäktklubb

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärt- och Lungsjukas riksförbund

Funktionsrätt Göteborg Individstöd

Hörselskadades förening i Göteborg – HRF

Intresseföreningen Bipolär sjukdom – IBIS

Kunskapsguiden.se

Kuling.nu

Livlinan

Mag-och tarmföreningen i Göteborgsområdet

Majornas Samverkansförening

MiM Kunskapscentrum

Mitt privatliv

Mis- Motion- och Idrottsförening för synskadade

Narkolepsiföreningen

Nationella funktionen sällsynta diagnoser - NFSD

Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg- NSPHIG

Neuro förbundet Göteborg

Något har hänt - om sexuellt våld och dina rättigheter

OA Organiserade Aspergare VGL

OUR Normal -Hitta nya familjekontakter

Pandas- intresseförening

Passalen - fritid för alla

Prader- Willis förening

Primär Immunbrist Organisationen – PIO

Riksförbundet Attention

Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka – RMT

Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar – RBU

Rörelsehindrade Barn och ungdomar Göteborg- RBU

Riksförbundet för sexuell upplysning – RFSU

Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa- RUS

Röda Korset/Jourhavande kompis

UMO din ungdomsmottagning på nätet

Sane - förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation

Schizofreniförbundet

Självhjälp på vägen

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Svenska Spielmeyer-Vogtföreningen - SSVF

Stödkompisarna – för personer som drabbats av cancer

Svensk Touretteförening

Svenska diabetesförbundet

Svenska Downföreningen

Svenska epilepsiförbundet

Svenska OCD-förbundet Ananke

Svenska Psykiatriska Föreningen

Svenska ÅngestSyndromSällskapet – ÅSS

Sveriges Dövas Riksförbund

Synskadades Riksförbund – SRF

Så funkar sex

Sällsynta Diagnoser

Tjejjouren.se

Unga rörelsehindrade - Göteborgsklubben

Utopia kulturförening

Williams syndromförening i Sverige