Föräldrar-, anhörig- och brukarstöd

Här kan du hitta en hel del föreningar och organisationer som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Anhörigstöd

Att vara anhörig till någon som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Men det finns hjälp att få av kommunen såsom råd, kunskap och stöd för att underlätta vardagen. Mer information finner du på sidan Hitta stöd till anhöriga.

Funktionsrätt Göteborg Individstöd

Vill du ha hjälp med en ansökan? Har du hamnat vilse i myndighetsdjungeln? Undrar du hur du kan gå till väga när du är missnöjd med ett beslut eller ett bemötande? Behöver du någon typ av stöd på grund av din funktionsnedsättning eller i din situation som anhörig? Undrar du vart du ska vända dig? På Funktionstätts webbplats kan du som bor i Göteborgs kommun få råd och stöd i frågor som gäller funktionshinder.

Familjestödsenheten

Familjestödsenheten i Göteborgs kommun vänder sig till familjer med barn/ungdomar, som har svårigheter med koncentration/ uppmärksamhet, till exempel ADHD/ADD eller har svårigheter med inlärning/beteende och som inte får stöd genom LSS. Diagnos är inget krav.

Föräldragrupper

Barnavårdscentralerna, BVC, erbjuder vanligen föräldragrupper. Ibland riktar sig dessa till särskilda målgrupper där alla kan delta även om man är inskriven på en annan BVC i staden. Ring din BVC för mer information. Sök din mottagning inom Närhälsan.
Även inom svenska kyrkan och Göteborgs olika församlingar finns många mötesplatser i form av öppen förskola, babyrytmik och andra barn- och föräldragrupper. Hör av dig till din församling för vidare information.

Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad, och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om olika problem och diagnoser, vart du kan få hjälp och stöd om du inte mår bra och vart du ska vända dig i en akut situation. Hjälp till barn och unga.

Nätvandrare

Nätvandring innebär att försöka se, stötta och stärka unga via nätet. Ibland kan det vara skönt att prata med en vuxen över nätet. Att prata med en nätvandrare kan också vara första steget till att prata med en vuxen i närmiljön.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och
långvarig. Syftet är att hjälpa dig att få den service och de insatser du kan behöva. Det Personliga ombudet kan till exempel följa med dig till läkaren och/eller vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter. Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer hjälp än du har i dag, eller om du har den hjälp du behöver men inte är nöjd med hur hjälpen ser ut eller fungerar. Det personliga ombudet är en hjälp till hjälpen. Du som har en omfattande och långvarig psykiskt funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud. Syftet är att hjälpa dig att få den service och den hjälpen du kan behöva. Det personliga ombudet kan exempelvis följa med dig till läkaren och/eller vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter. Personligt ombud är kostnadsfritt för den enskilde.

LaSSe Brukarstödcenter

LaSSe Brukarstödcenter arbetar med rådgivning till personer med olika funktionsnedsättningar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att finnas som ett naturligt stöd för individen och närstående när problem uppstår. Rådgivningen utgår från dina behov och är kostnadsfri för dig som bor inom Västra Götalandsregionen.

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning

På Västra Götalandsregionens webbplats finns information på sidan Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning

Det unika föräldraskapet

Att vara förälder till ett barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF kan vara ett helt annat föräldraskap jämfört med ett ”vanligt” föräldraskap, vilket många gånger ställer höga krav på alla familjemedlemmar. Mer information hittar du på sidan Det unika föräldraskapet

Äldreombudsman

Äldreombudsmannens uppgift är att värna äldres rätt i samhället. Du kan vända dig till Äldreombudsmannen med frågor, få råd och vägledning eller framföra synpunkter som berör äldres rättigheter. Äldreombudsmannen är en neutral stödperson, frikopplad från verksamheten. Artikel om Äldreombudsmannen.