Till innehåll

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi kan också ge vägledning till rätt myndighet eller instans.

Aktuellt

Steg-ett ut våren 2023 Digital kvällsföreläsning

Publicerad 19 januari 2023
Är du förälder eller god man till en ung person med funktionsnedsättning i åldern 16 – 25 år? Vi välkomnar dig till en kostnadsfri föräldrautbildning på fyra tillfällen om vägen till vuxenlivet

Fritid och stöd - föräldrainformation . Kvällsföreläsningar hösten 2022

Publicerad 17 juni 2022
För dig som är förälder till barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Information om fritid och stöd.
${loading}