Till innehåll

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi kan också ge vägledning till rätt myndighet eller instans.

Aktuellt

Välkommen till föreläsningen Johanna - tre diagnoser i skola och arbetsliv!

Publicerad 31 maj 2024
Välkommen till en föreläsning som tar upp dyslexi, adhd och autism ur ett skol- och arbetsperspektiv. Flickor visar ofta sina svårigheter på ett annat sätt än vad pojkar gör. Johannas egna erfarenheter av skola och arbetsliv följs av konkreta förslag till stöd och insatser.
${loading}