Till innehåll

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi kan också ge vägledning till rätt myndighet eller instans.

Aktuellt

Steg-ett ut på Dalheimers hus hösten 2022

Publicerad 3 augusti 2022
En föräldrautbildning på fem tillfällen om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning

Fritid och stöd - föräldrainformation . Kvällsföreläsningar hösten 2022

Publicerad 17 juni 2022
För dig som är förälder till barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Information om fritid och stöd.
${loading}