Till innehåll

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi kan också ge vägledning till rätt myndighet eller instans.

Aktuellt

Föreställning med Nina Norblad

Publicerad 29 augusti 2023
När pusslet inte går ihop - Välkommen till en Lecture Performance med Nina Norblad som med ord, musik och dramatik berättar om sitt föräldraskap.

Föreläsning med Kenth Hedevåg

Publicerad 25 augusti 2023
När mallen inte stämmer

Steg-ett ut på Dalheimers hus hösten 2023

Publicerad 25 augusti 2023
Föräldrautbildning för dig som är förälder, vårdnadshavare eller god man till en ung person mellan ca 16-25 år med funktionsnedsättning. Utbildningen startar måndag 18 september och avslutas måndagen den 16 oktober med en minimässa.
${loading}