Till innehåll

Lokal 426

Lokal 426 är ungdomshuset för dig främst mellan 13-19 år. Vi bygger vår verksamhet tillsammans med ungdomar och utgår ifrån deras initiativ. Målet är att skapa en trygg, kreativ och spännande miljö för alla. Här finns engagerade ledare för att hjälpa dig förverkliga dina idéer. Det ska vara roligt och utvecklande att komma till gården. Tillsammans med ÖHK utökas också den öppna verksamheten till Caféet i ÖHK-hallarna. Dörren är alltid öppen för föräldrar till ungdomarna.

Göteborgs Stad arbetar tillsammans för att unga ska känna sig välkomna och ha tillgång till hela staden som arena. En meningsfull fritid ger goda levnadsvillkor och ökar ungas förmåga att få inflytande över och påverka sina liv. Fritidsverksamheten arbetar tillsammans med unga och många andra aktörer för att Göteborg ska vara en bra stad för alla unga att leva i.

Alla är välkomna här

  • Fritidsverksamheten är öppen för alla som vill vara med.
  • Fritidsverksamheten bygger på ungas intressen, tillsammans skapar vi en utvecklande och meningsfull fritid.
  • Fritidsverksamheten stöttar unga att göra sin röst hörd.
  • Fritidsverksamhetens kunniga personal skapar trygghet och gemenskap som ger unga bättre förutsättningar i livet.
  • Fritidsverksamheten samverkar för att ge unga fler möjligheter att ta del av hela Göteborgs Stad som arena

Aktuellt

Lokal 426 öppnar upp verksamheten i nya lokaler

Publicerad 14 januari 2022
Lokal 426 har flyttat till nya lokaler belägna i Önnereds handbollsklubbs anläggning vid Redegatan 18. Här finns nu både gruppverksamhet och öppen verksamhet.
${loading}