Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan Ljusstöparegatan 1A ligger i Krokslätt och har en grön och kullig gård. På våren och sommaren odlar vi grönsaker som används i matlagningen.

Två hemvister men flera grupper

Barnen på förskolan är fördelade på två hemvister, en för äldre barn och en för yngre barn. Varje hemvist är i sin tur indelad i ytterligare grupper. Merparten av dagarna är barnen indelade i olika projektgrupper.

Barnens intressen står i centrum

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Barnens intresse, förmågor och behov står i centrum. Vi pedagoger tar vara på barnens nyfikenhet och utforskar tillsammans. Här finns ateljéer och byggrum som uppmuntrar barnen till att skapa, konstruera och undersöka. Vi väcker barnens lust att lära.

Pedagogerna jobbar aktivt med att variera innemiljön efter barnens intressen och behov. En del av ett rum kan tillfälligt förvandlas till en affär, scen, Korsvägen eller kanske en trollskog.

Odlingslotter på gården

Förskolan ligger mitt i ett villaområde i Krokslätt med utsikt mot Liseberg. Gården är stor, kullig och lummig. Här kan barnen leka i koja och biltvätt och det finns gott om utrymme för sandlek.

Här finns också odlingslotter där vi bland annat odlar morötter. Det gör barnen miljömedvetna och de får lära sig om naturens kretslopp. Barnen får vara med och skörda grödorna som sedan äts direkt eller tillagas i köket av vår egen kokerska. Vi har också ett växthus där vi tillsammans med föräldrarna odlar vindruvor.

Intill förskolan finns dessutom en lekplats och en grusad fotbollsplan som vi gärna besöker.